CodaBox stelt een API (Application Programming Interface) ter beschikking van zijn partners-softwarehuizen. Door het verschaffen van deze technologie, wenst CodaBox geleidelijk aan een grotere en meer flexibele integratie van zijn diensten in een andere software ( boekhoudsoftware, pre- of post-accountingsoftware, facturatiesoftware, rapporteringsoftware,…) mogelijk te maken. De softwarepartner van CodaBox, of deze die dat wenst te worden, zal deze CodaBox API kunnen gebruiken en zijn klant een “verbonden” dienst aanbieden.

Alle aanvragen tot gebruik van de API mogen verzonden worden naar api@codabox.com.

Welke zijn de drie voorziene functionaliteiten van de CodaBox API?

Bestelling van de mandaten voor een boekhoudkantoor klant bij CodaBox

Het mandaat is het legaal document dat de overdracht van de CODA- en SODA-bestanden aan het boekhoudkantoor via CodaBox toelaat. Dit moet ondertekend worden door de klant van de boekhouder.

De partner-software kan, via de API, volmachten bestellen en onmiddellijk beschikken over de PDF van die volmacht.
Voor de beschikbare banken is de URL voor de ondertekening eveneens onmiddellijk beschikbaar.

Get Documents

Door de functionaliteit “Get Documents” kan de partner beschikken over alle documenten die beschikbaar zijn bij CodaBox en dit in alle mogelijke formaten:

  • CODA (.cod, .xml of .pdf)
  • SODA (.xml of .pdf)
  • Facturen (.xml of .pdf)
  • Onkostennota’s (.xml of .pdf)
  •  …

Send invoices

Via de functionaliteit “send invoices” kan de partner-facturatiesoftware de verkoopfacturen van de gebruiker verzenden. CodaBox zorgt voor de overdracht van deze facturen aan zijn boekhouder.

Goed om weten

De authenticatie:

De CodaBox API beschikt over duidelijke autheticatiemethodes. Elke software gebruiker van de API identificeert zich op het informaticasysteem van CodaBox “hand in hand” met de gebruiker waarnaar bij CodaBox verwezen wordt (of het boekhouder betreft in het geval van een boekhoudprogramma of van zijn klant in het geval van een facturatieprogramma).

Het mandaat of de autorisatie voor het overdragen van de gegevens

De CodaBox API, in het geval waarin dit nuttig blijkt te zijn, is bedacht en ontworpen zodanig dat elke legale of administratieve stap voldaan is alvorens de geringste overdracht van persoonlijke informatie plaatsvindt.