SODA-update: nieuwe partners en SODA 1.2

In deze SODA-update wensen wij u te informeren over de nieuwe partners die wij hebben kunnen toevoegen aan de beschikbare sociale secretariaten, maar u ook kennis te geven van bepaalde wijzigingen aan de SODA-dienstverlening.

SODA bestaat nu zes maanden en heeft al een grote vooruitgang gemaakt aangezien

  • 10 boekhoudsoftwares onze bestanden integreren die afkomstig zijn van
  • 9 sociale secretariaten en
  • we vandaag de SODA’s leveren van 1000 ondernemingen verdeeld over
  • 60 fiduciaires.

Nieuwe partners:

We zijn verheugd u aan te kondigen dat CodaBox voortaan drie nieuwe sociale kantoren tot zijn partners kan rekenen: Salary Solution, Loon– en Weddebeheer nv (LWB) en Horecafocus. Deze drie kantoren werken met de software van Easypay. Deze loonberekeningssoftware is dus compatibel met CodaBox.

SODA versie 1.2

Begin oktober hebben wij verschillende fiduciaires ontmoet die de SODA-bestanden al gebruiken. Het oogmerk van deze samenkomsten was om met onze klanten te bespreken welke verbeteringen we zouden kunnen aanbrengen aan de SODA-dienstverlening. Daaruit volgde dat de fiduciaires meer details wensten in de SODA-bestanden, meer bepaald met betrekking tot het type werknemer (arbeider, bediende, stagiair of bestuurder), de aard van de berekening (om een onderscheid te hebben tussen de verschillende mogelijke voordelen) en de departementen om een analytische boekhouding bij te houden.

Wij zullen ons SODA-bestand dus doen evolueren naar een versie 1.2 rekening houdend met deze verschillende elementen.

Dankzij deze bijkomende informatie kan u het verband preciseren tussen een lijn in het SODA-bestand en de specifieke boekhoudkundige rekening.

Wij zullen u op de hoogte houden over de beschikbaarheid van de SODA-bestanden 1.2 en wanneer het boekhoudprogramma van uw keuze deze nieuwe gegevens kan integreren.

Wij zullen u in de toekomst blijven informeren over de veranderingen van CodaBox!