Privacy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Codabox.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens volgens de huidige wetgeving en treffen de nodige beschermingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de verwerking van uw gegevens en uw bijbehorende rechten.

I. Diensten van Codabox en de verwerking van de bijbehorende gegevens

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Codabox is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in de Romeinsestraat 10 te 3001 Heverlee. Wij zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 840.559.537.

U kunt contact met ons opnemen voor elke vraag met betrekking tot de bescherming van uw privacy, op het bovenstaande adres of via e-mail (info@codabox.com) met een kopie van uw identiteitskaart als bijlage.

2. Verwerkte gegevens en doel van de verwerking

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben nadat u een contract hebt ondertekend met uw boekhoudkantoor.

Zodra wij uw akkoord hebben ontvangen, worden de bankuittreksels van de bankrekeningen die u hebt aangeduid door uw bank overgemaakt aan uw boekhoudkantoor. Hetzelfde geldt voor uw sociale documenten, die door uw sociaal secretariaat worden overgemaakt. Codabox slaat uw gegevens op en bezorgt ze aan de rechthebbenden.

3. Gegevens bezorgen aan een derde

De gegevens worden uitsluitend meegedeeld aan de natuurlijke of de rechtspersoon die u hebt aangeduid, namelijk uw boekhoudkantoor.

Als u hierom vraagt kan Codabox u tevens uw bankuittreksels en sociale documenten elektronisch bezorgen.

4. Veiligheidsmaatregelen

Codabox doet alles wat in zijn macht ligt om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Meer informatie over de getroffen beschermingsmaatregelen vindt u in onze Security Policy.

In het kader van het contract dat wij met uw boekhoudkantoor hebben gesloten, bezorgt Codabox het de bankuittreksels en de boekhoudkundige sociale gegevens. Hiervoor doen wij, behalve de opslag van de gegevens, geen enkele andere verrichting.

Uw gegevens zijn bovendien slechts toegankelijk voor een beperkt aantal personeelsleden van Codabox, met name het technisch personeel. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens indien dit nodig blijkt te zijn in het kader van de uitvoering van het contract.

5. Beheer van uw gegevens

U behoudt het beheer van uw persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

Vanzelfsprekend worden deze alleen aan uw boekhoudkantoor meegedeeld nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U hebt het recht te weten welke informatie Codabox over u verwerkt en om deze informatie te allen tijde te raadplegen.  Indien de informatie over u foutief is, kunt u ons vragen om ze te verbeteren. Elke aanvraag voor verbetering, raadpleging, verwijdering, … van uw persoonlijke gegevens kan via post of e-mail worden ingediend, zoals vermeld in punt 1 van deze sectie, met een kopie van uw identiteitskaart als bijlage.

U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking en/of de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden. Codabox bevestigt echter dat de gegevens uitsluitend aan uw boekhoudkantoor worden overgemaakt en slechts nadat het hiervoor uw toestemming heeft gekregen.

U kunt de toelating om uw bankuittreksels en/of sociale documenten aan uw boekhoudkantoor te bezorgen te allen tijde intrekken.

II. Surfen op de website van Codabox en verwerking van de bijhorende gegevens

Codabox verbindt zich ertoe de voornoemde bepalingen na te leven, zowel voor de persoonlijke gegevens verzameld in het kader van het contract dat u met uw boekhoudkantoor hebt gesloten, als voor de gegevens verzameld tijdens het raadplegen van de website www.codabox.com.

De volgende bepalingen hebben echter specifiek betrekking op de gegevens verzameld tijdens het raadplegen van onze website.

1. Cookies

Tijdens het gebruik van onze website www.codabox.com wordt u gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van cookies door Codabox. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken. Het gebruik van Cookies door Codabox gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door een website naar uw computer worden verstuurd en die worden bewaard op de harde schijf van uw computer.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de website bent.

Codabox gebruikt echter uitsluitend cookies die geen enkele persoonlijke informatie bevatten en die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat u de website www.codabox.com kunt gebruiken. Deze cookies worden automatisch van uw computer verwijderd na uw bezoek. Ze zijn nodig om de website te kunnen gebruiken en kunnen bijgevolg niet worden geweigerd.