Olivier Brackx : “Vlugger en efficiënter”

Hosten & Brackx Accountancy is een onafhankelijk accountantskantoor uit Oostende (West-Vlaanderen).

Het team van zes gespecialiseerde medewerkers staat paraat om KMO-cliënten, vrije beroepen en zelfstandigen met raad en daad bij te staan op het vlak van accountancy en fiscaliteit.

Als kantoor wensen zij aan ondernemers een totaalpakket aan te bieden. De dossiers worden steeds behartigd door een vaste dossierbeheerder. Indien nodig wordt een dossier na samenspraak voorgelegd aan gespecialiseerde adviseurs om een bijkomend advies in te winnen.

Als erkende accountants- en belastingconsulenten wordt de kwaliteit van de fiscale -en accountancy werkzaamheden constant gewaarborgd.

Naast boekhouding en fiscaliteit behoren adviesverlening op het vlak van vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw, successierechten, registratierechten, maar ook bijstand bij fiscale controles of administratieve procedures tot hun kerntaken.

De heer Olivier Brackx, gedelegeerd bestuurder, spreekt hieronder over zijn samenwerking met CodaBox.

Sinds wanneer maakt u gebruik van codabestanden ? Sinds maart 2013.

Welk boekhoudprogramma gebruikt u ? Expert/M plus

Hoe ging u tewerk voor u met de codabestanden begon te werken? Per kwartaal werden de bankuittreksels opgevraagd bij de klanten. Soms werden de bankuittreksels toch niet binnengebracht of ontbrak er een uittreksel en moesten we dit opvragen. Dit bracht zeer veel werk met zich mee.

Wat zijn volgens u de voordelen van het voorgestelde systeem van CodaBox? De bankuittreksels zijn onmiddellijk beschikbaar en de volledigheid van de uittreksels. Ook het automatisch proces is een pluspunt en er is minder kans op fouten.

Zou u vandaag nog zonder codabestanden kunnen/willen werken? Neen. Voor de interne dossiers doe ik nog zelf de input en ik moet zeggen dat dit nu veel vlugger en efficiënter verloopt.

Zou u het systeem aan anderen aanbevelen? Zeker en vast. De opstart is een beetje moeilijk. De overgang van papieren uittreksels naar codabestanden verloopt niet altijd vlot, maar wanneer dit euvel verholpen is, verloopt alles zeer vlot.

 

Olivier BRACKX

Administrateur délégué | Hosten & Brackx Accountancy CVBA

www.kantoorhosten.be/