IAB : de verkiezingsuitslagen

Tijdens de algemene vergadering van het IAB op zaterdag 20 april 2013 werden de volgende leden aangeduid:

de heer Benoît VANDERSTICHELEN (voorzitter), de heer Bart VAN COILE (vicevoorzitter), de heer Pol CUVELIER, de heer Emmanuel DEGRÈVE, de heer Vincent DELVAUX, de heer Jean-Luc KILESSE, mevrouw Aurore MONS DELLE ROCHE, mevrouw Joëlle VAN HECKE (Franstalige leden van de Raad), mevrouw Denise BAUWENS, de heer Lucien CEULEMANS, de heer Jos DE BLAY, de heer Johan DE COSTER, mevrouw Fredegonda SCHELFHAUT, de heer Hein-Lode VANDELANOTTE (Nederlandstalige leden van de Raad), de heer Yves DRAPIER (Franstalig vast commissaris), de heer Guy DE COEN (Nederlandstalig vast commissaris), de heer Lodewijk GOUBERT (Nederlandstalig plaatsvervangend commissaris).

CodaBox feliciteert de nieuwe verkozenen, van wie er verschillende (zowel Franstalige als Nederlandstalige) tot zijn klanten behoren.