Exact Online en CodaBox, een uniek partnership met een hoge toegevoegde waarde

CodaBox is verheugd zijn partnership met Exact Online aan te kondigen !

Olivier Constant, Senior Sales Executive Cloud Solutions bij Exact, spreekt hieronder over de voordelen die Exact en CodaBox aanbieden. Voordelen die nog door dit nieuwe partnership worden versterkt.

“Exact Software en CodaBox hebben onlangs een partnership gesloten waarmee ze de verwerking van CODA’s (geCOdeerde DAgafschriften) nog meer willen vereenvoudigen.

Kmo’s of boekhoudkantoren hoeven al lang niet meer overtuigd te worden van de toegevoegde waarde van de CodaBox-diensten. Het unieke karakter van de samenwerking tussen Exact en CodaBox ligt in de volledig geautomatiseerde aflevering van rekeninguittreksels in de boekhoudsoftware Exact Online.

CodaBox verstuurt immers dagelijks en volledig automatisch de CODA-bestanden naar elk boekhouddossier dat wordt beheerd vanuit Exact Online, zonder dat daar één manuele ingreep aan te pas komt!

Automatische invoer van CODA’s in het juiste boekhouddossier!
De voordelen van de invoer van CODA-bestanden waren reeds legio (aanzienlijke tijdwinst – afletteren uitstaande bedragen – bancaire toekenningsregels), maar daarbij moesten de bestanden nog steeds in zekere mate manueel geïmporteerd worden. Deze laatste stap is nu echter overbodig geworden dankzij de technologie van Exact Online. CodaBox bezorgt elke dag via een superbeveiligde service de CODA-bestanden van een boekhouddossier in de desbetreffende mailbox. De taak van de persoon die zich bezig houdt met de verwerking van de rekeninguittreksels voor dit dossier wordt er meteen een stuk eenvoudiger op omdat hij of zij voortaan enkel het invoervoorstel moet nakijken, uiteraard met de mogelijkheid om een en ander nog te herzien.

Een elektronische brievenbus voor de ontvangst van CODA-bestanden, een unicum!
Exact Online had het principe van een elektronische brievenbus voor elk boekhouddossier aanvankelijk uitgewerkt voor het versturen en ontvangen van elektronische facturen. Dit volledig beveiligde en in de boekhoudsoftware geïntegreerde instrument is ondertussen echter geëvolueerd en kan nu ook overweg met digitale documenten van de scandienst en met digitale bankuittreksels van de CodaBox-service.
Deze elektronische brievenbussen zijn uniek en innoverend voor een boekhoudprogramma. Ze zijn een concreet antwoord op de behoefte om de dagelijkse automatische instroom van informatie te superviseren, afkomstig van externe bronnen.

De samenwerking tussen de klant en het boekhoudkantoor wordt nog meer in de verf gezet!
Naast de functionele kwaliteiten en zijn vernieuwende interface, biedt Exact Online boekhoudkantoren nieuwe mogelijkheden wat betreft de samenwerking met hun klanten. De centralisering van de boekhoudkundige gegevens stelt de boekhouders/accountants in staat om binnen hun kantoor of met hun klanten makkelijker te bepalen hoe de taken verdeeld moeten worden. Ze bepalen ook zo nodig toegang tot “meekijken” voor hun klanten die zelf niets hoeven in te voeren. Dit meekijken is toegestaan op elk type apparaat: smartphones, tablets, mac of pc.
In deze collaboratieve online optiek is de automatisering van de invoer van bankuittreksels meer dan zinvol. Alle betrokken partijen (boekhoudkantoor en klant) krijgen immers de mogelijkheid om op een gecentraliseerde manier en met volledig actuele gegevens te werken, met inbegrip van de vorderingsoverzichten en de vervaldagbalansen. Wat een evolutie!”

Meer informatie over Exact Online:

Exact Software België
Koningin Astridlaan 166
1780 Wemmel
www.exactonline.be
marketing@exactonline.be

Gratis infosessies en opleidingen voor ondernemers en administratiekantoren – raadpleeg onze kalender op www.exactonline.be of neemt contact op via het nummer 0800/97.631