Kan ik SODA bestellen zonder CODA ?

Neen, geen SODA zonder CODA. De mandaten voor overdracht van gegevens die door onze diensten worden gebruikt, gelden voor de beide aspecten.

Het CODA dossier moet bijgevolg al zijn besteld om voor datzelfde dossier SODA te kunnen bestellen.

Hoe weet ik of de software die ik gebruik SODA aankan ?

Op onze website houden wij een lijst bij en alleen fiduciaires die gebruik maken van software die dit formaat kan verwerken kunnen SODA bestellen.

Hoe zit het met het mandaat? Hoe werkt het ?

Het mandaat voor overdracht van gegevens dat aan CodaBox is gegeven, houdt in dat de onderneming haar sociaal secretariaat de toestemming geeft om gegevens betreffende de loonfiches van de onderneming via het platform MyCodaBox.com door te geven aan haar expert-boekhouder.

Welke informatie is opgenomen in SODA? – inhoud van het SODA-bestand ?

De gegevens in het bestand omvatten de boekhoudkundige basisgegevens die nodig zijn voor de boeking van de lonen.

Daarbij zitten uiteraard ook de gegevens van de onderneming, de loonperiode en de datums waarop de bestanden werden aangemaakt, evenals alle boekhoudkundige codes en bedragen (debet of credit).

De boekhoudkundige rekeningen die in SODA worden voorgesteld, zijn de rekeningen die door het sociaal secretariaat zijn voorgesteld.

De koppeling tussen deze rekening en de rekening van uw keuze dient te worden gemaakt in uw software.

Hoe zal het formaat evolueren ?

Het formaat zal evolueren op basis van de opmerkingen en de vragen van de gebruikers, namelijk de boekhouders.

Op LinkedIn werd een discussiegroep opgezet. U kunt uw aanbevelingen uiteraard ook steeds sturen naar info@codabox.com.

CodaBox zal in samenwerking met de softwarehuizen, de gebruikers en de sociale secretariaten verder werk maken van de ontwikkeling van het formaat.

Is SODA beschikbaar voor ondernemingen ?

Neen. SODA is momenteel uitsluitend beschikbaar voor fiduciaires; alleen wanneer de fiduciaire die klant is van CodaBox ermee instemt, levert CodaBox dit rechtstreeks aan de onderneming.