• CodaBox respecteert de strikte normen van de Privacycommissie;
  • CodaBox heeft toegang tot de gegevens van de Banken en respecteert daarvoor hun bijzonder strikte veiligheidsnormen: encryptie, certificaten, beveiligde bandbreedte, IP-restricties;
  • CodaBox maakt gebruik van technologieën die vergelijkbaar zijn met deze die de Banken gebruiken voor de verwerking en de overdracht van gegevens: versleuteling, encryptie, certificaten, SSL, HTTPS, IP-restricties;
  • De gegevens worden opgeslagen in datacenters die ISO 14001- en ISO 27001-gecertificeerd zijn;

De norm ISO 27001 is de standaard voor de beveiliging van informatie en bewijst dat een organisatie alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang.

  • De exploitant van ons datacenter (hoster) voldoet eveneens aan de normen en is ISO270001-gecertificeerd;
  • De interne procedures staan er borg voor dat het personeel van CodaBox geen toegang heeft tot gevoelige gegevens;
  • Alle personeelsleden en alle partners van CodaBox hebben een geheimhoudingscharter ondertekend;
  • CodaBox verfijnt zijn procedures op het gebied van paswoorden, verbindingen, enz. voortdurend en waakt over de interne naleving van deze procedures.