CodaBox en Kluwer

CodaBox is verheugd u het nakend partnership aan te kondigen met Kluwer. Dankzij deze samenwerking zal CodaBox in staat zijn om te beantwoorden aan de vraag van de talrijke gebruikers van de softwarepakketten ontwikkeld door Kluwer:  Briljant Account – Expert/M Plus – topACCOUNT – VERO-Count – EVA online.

Wij houden u alvast op de hoogte over de details van dit toekomstig partnership.